У національному природному парку «Хотинський» проводяться роботи щодо відтворення ховраха європейського та хом’яка звичайного

4 Вересня 2019, 12:44
Новини

Станом на 2019 рік, на території НПП «Хотинський» нараховується 114 рідкісних видів тварин, що підлягають охороні та збереження. Зокрема, це стосується таких видів, як ховрах європейський та хом’як звичайний.

Дещо детальніше про європейського ховраха (Spermophiluscitellus): це вид ссавців фауни України, який у Червоній книзі України III видання (2009) зазначений як зниклий вид. Цей вид охороняється у всіх країнах, які охоплює його ареал (Болгарія, Румунія, Сербія, Угорщина, Молдова, Польща, Австрія, Чехія, Словаччина, Турція, Хорватія, Греція, Македонія). У Червоному списку МСОП вид має статус вразливий (Vulnerable). На території парку та межуючих із ним територіях було знайдено кілька колоній виду, починаючи із 2013 року. Одна з колоній була верифікована у 2018 р. спеціалістами з Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

В свою чергу, хом’як звичайний – вид, що занесений до Червоної книги України (2009), потребує особливих заходів з охорони. Хоча цей вид поширений від Західної Європи до Сибіру, він суттєво скоротив свою чисельність у багатьох регіонах, в першу чергу у Європі. В Україні він зберігся у трьох основних осередках – Західній Україні, Північному сході та на Півдні (Крим та Північно-Західне Причорномор’я) (Rusin et al., 2013; Русін та ін., 2018). При цьому на Сході і у Центрі хом’яки є дуже рідкісними або навіть зникли.

У зв’язку із цим, нагальним завданням є збереження даних видів та їх відтворення. Тому, упродовж 2018-2019 року НПП «Хотинський» спільно із Київським зоопарком загальнодержавного значення займались розробкою та,  починаючи із 2019 року, реалізацією двох важливих природоохоронних програм: «Національна стратегія дослідження, охорони та відтворення європейського ховраха в Україні на 2019-2023 рр.» та «Програма по розмноженню хом’яка звичайного (Сricetus cricetus) в Україні». Відповідно, першим та найважливішим із етапів робіт було вилучення особин ховраха європейського та хом’яка звичайного з природного середовища та їх подальше перевезення у облаштовані штучні колонії Київського зоопарку, де види вже успішно адаптувались.  Наступними кроками є їх розведення в штучних умовах Київського зоопарку,  з подальшим випуском в природу в межах територій НПП «Хотинський».

В.Ю.Білівська, молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу НПП «Хотинський».          

 


За темами