Міністерство екології та природних ресурсів України оголошує конкурс на зайняття посади директора національного природного парку «Кармелюкове Поділля»

23 Квітня 2019, 12:50
Оголошення Кадрові питання Природно-заповідний фонд

У конкурсі може брати участь особа, яка має вищу екологічну, біологічну або географічну освіту, стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше трьох років та володіє державною мовою.

Строк подання документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів України

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають конкурсній комісії з проведення конкурсу та призначення на посаду керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України такі документи: письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів участі у конкурсі; копію документа, що посвідчує особу; копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті; біографічну довідку з фотокарткою розміром 4×6 см; копію (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації претендента на посаду; копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи; копію військового квитка (за наявності); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, подану як претендентом до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", у роздрукованому вигляді; згоду на обробку персональних даних; план розвитку відповідної установи ПЗФ та першочергові завдання на короткострокову перспективу.

Для забезпечення прозорості роботи Конкурсної комісії претенденти надають письмову згоду на ведення он-лайн трансляції засідання Конкурсної комісії через мережу Інтернет.

Посадові обов’язки директора: виконання покладених на парк завдань, в тому числі організація та проведення природоохоронних заходів, науково-дослідних, господарських та інших робіт, збереження закріпленого за парком державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об’єктів, створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників парку, тощо.

Умови оплати праці: посадовий оклад – 6166 гривень; надбавка до посадового окладу за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 686 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам установ природно-заповідного фонду України», інші види надбавок та доплат відповідно до законодавства.

З Переліком тестових завдань для проведення кваліфікаційного іспиту претендентів на посаду керівників установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Мінприроди можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Мінприроди (/files/docs/nakazy/2018/nakaz_375.pdf).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі можуть ознайомитись з проектом організації території установи ПЗФ, літописами природи відповідної установи в Департаменті екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди (вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ) або в адміністрації національного природного парку «Кармелюкове Поділля»
(вул. Свято-Михайлівська, 15, селище Чечельник, Чечельницький район, Вінницька область, 24800).

Документи для участі в конкурсі претендент подає особисто або надсилає поштою за адресою:Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035.  Телефон для довідок: 206-33-10. 

Додатки :

Наказ;

Згода на обробку персональних даних;

Згода на ведення онлайн трансляції;

Заява про участь в конкурсі.

За темами