Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про території Смарагдової мережі»

28 Лютого 2019, 12:07
Оголошення Регуляторна діяльність Консультації з громадскістю Природно-заповідний фонд

Проект Закону України розроблено на виконання міжнародних зобов’язань, взятих Україною в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони  та участі у Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.

Розроблення зазначеного проекту Закону України обумовлене необхідністю забезпечення збереження природних оселищ та природної фауни і флори на території України шляхом визначення територій Смарагдової мережі в межах України та їх збереження.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство екології та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефони

Департамент екомережі та природно-заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 206-21-92, e-mail: nastia-parks@menr.gov.ua

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про території Смарагдової мережі» приймаються протягом місяця з моменту оприлюднення на вказану поштову та електронну адреси.

Додатки: 

Проект Закону України «Про території Смарагдової мережі» 

Додаток І Додаток 2Додаток 3

Пояснювальна записка

Прогноз впливу

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення