ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ДО 2030 РОКУ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

15 Листопада 2018, 16:44
Звіти Регуляторна діяльність Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту 

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року» розроблено на виконання вимог пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року» та пункту 190 Плану пріоритетних дій Уряду
на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р.
№ 244-р. 

План містить 11 Розділів (Загальні питання та потоки відходів). Кожний Розділ включає перелік завдань, які в свою чергу диференційовані на заходи, реалізація яких забезпечить виконання вказаних завдань. 

Для кожного заходу Планом пропонується визначити відповідальних виконавців, строки виконання, а також індикатори виконання.  

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування 

Кабінет Міністрів України  

Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення процедури 

громадське обговорення починається з 15-го листопада 2018 року і триває до 15 грудня
2018 року 

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) 

коментарі, зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі зазначеній у пункті г), у письмовому та електронному вигляді 

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення) 

не заплановані 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування 

Міністерство екології та природних ресурсів України, МОЗ України, Державна служба статистики. 

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Національного плану управління відходами подаються до: 

відділу поводження з відходами управління поводження з відходами та екобезпеки Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України. 

Відповідальна особа: Заступник начальника Управління-начальник відділу Шоробура Наталія Людвігівна (контактні дані: shorobura@menr.gov.ua; 206-31-65) 

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій 

Міністерство екології та природних ресурсів України. 

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Національного плану управління відходами подаються до: 

відділу поводження з відходами управління поводження з відходами та екобезпеки Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України. 

Відповідальна особа: Заступник начальника управління-начальник відділу Шоробура Наталія Людвігівна (контактні дані: shorobura@menr.gov.ua; 206-31-65) 

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування 

Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна служба статистики, МОЗ України.  

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування 

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ