Водна ініціатива Європейського Союзу для країн Східного партнерства (проект EUWI+)

29 Березня 2018, 13:32
Новини Охорона вод

 

Проект EUWI+ покликаний сприяти реформуванню водної політики в шести країнах Східного партнерства: в Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.

Загальна мета проекту ‒ удосконалення стратегії управління водними ресурсами в країнах Східного партнерства, особливо в басейнах транскордонних річок. У більш конкретному сенсі завдання полягає в наближенні водної політики та стратегій країн Східного партнерства до Водної Рамкової Директиви ЄС, багатосторонніх природоохоронних угод (БПУ) та принципів інтегрованого управління водними ресурсами (ІУВР).

Діяльність проекту розгортається за трьома компонентами: 

Результат 1: удосконалення правових і регуляторних систем країни відповідно до ВРД, БПУ та ІУВР:

  • Проведення Національних діалогів про водну політику

Національні діалоги про водну політику (НДП) – це щорічні зустрічі, які сприяють налагодженню діалогу та координації між державними відомствами всередині країни, реформуванню нормативно-правової бази, інклюзивності процесу формування водної політики (залучення до нього громадянського суспільства, місцевого населення та місцевих експертів), регіональної координації з метою розвитку та зміцнення співпраці щодо транскордонних річок та більш тісної координації між урядами країн і донорами.

  • Посилення та зміцнення потенціалу кадрів

Під цим розуміють створення стійкого механізму навчання персоналу, що сприятиме розвитку і зміцненню потенціалу країни щодо впровадження реформ водної політики. Створюється план навчання на період виконання проекту. Навчання здебільшого буде призначено для державних службовців та керівників у центральних і місцевих відомствах та організаціях, які відповідають за формування політики та її імплементації. А також буде організовано підготовку інструкторів («тренінг для тренерів») для продовження навчання цільових груп після завершення проекту (навчально-методичні пакети будуть передані для використання).

  • Реформа законодавства та управління 

Результат 2: розроблення та реалізація планів управління річковими басейнами на основі принципів ВРД:

  • Розроблення плану управління районом річкового басейну (РРБ)

На території України розміщено 9 річкових басейнів. В рамках даного проекту обрано в якості пілотного басейну - басейн річки Дніпро, для якого буде розроблено план управління річковим басейном (ПУРБ).

  • Управління даними

Дані, які необхідні для реалізації плану управління районом річкового басейну Дніпра будуть додані до геопорталу «Водні ресурси України» для подальшого використання зацікавленими сторонами.

  • Моніторинг та лабораторії

В рамках даного проекту буде проведено моніторинг поверхневих та підземних вод на території РРБ Дніпра з метою отримання необхідних даних для ПУРБ. Також буде проведено оцінку партнерських лабораторій та виділено фінансування, спрямоване на покращення їх технічного забезпечення.  Буде розглянуто можливість сертифікації лабораторій за міжнародними стандартами.

 

Результат 3: систематичний аналіз перебігу виконання та результатів проекту, комунікація, інформування про досягнення проекту зацікавлених сторін та широкої громадськості, залучення громадськості до вирішення проблем УВР

Це передбачає активну співпрацю з Мінприроди та з іншими організаціями-бенефіціарами щодо проведення заходів з інформування та підвищення обізнаності громадськості в питаннях інтегрованого управління водними ресурсами. 

Проект EUWI+ фінансується Європейським Союзом. До його реалізації також залучені: 

- Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН), які відповідають за Результат 1;

- Консорціум країн-членів ЄС (Австрія, Франція та Хорватія), які відповідають за Результати 2 та 3. Головними організаціями серед них є Австрійське агентство з питань навколишнього середовища (Umweltbundesamt, UBA) та Міжнародний водний офіс (Office International de l'Eau), Франція. 

Основні завдання на 2018 рік

v  Підтримка у підготовці Національної водної стратегії України та розробка Плану дій для її впровадження

v  Співпраця з Мінприроди та з іншими організаціями-бенефіціарами стосовно покращення правової та інституційної бази, що дозволить застосовувати ВРД ЄС та інші міжнародні інструменти ІУВР

v  Проведення Національного діалогу про водну політику (травень 2018 року)

v  Співпраця з Мінприроди щодо забезпечення національних лабораторій новим обладнанням та проведення необхідних тренінгів

v  Початок роботи щодо розробки ПУБР в частині характеристики РРБ Дніпра

v  Проведення визначення масивів поверхневих та підземних вод відповідно до Наказу Мінприроди про визначення масивів поверхневих і підземних вод

v  Розробка стратегії залучення зацікавлених сторін та широкої громадськості до підготовки та впровадження ПУРБ та плану дій для її виконання

v  Організація та проведення, спільно з Мінприроди та Держводагенством, міжнародного Дня Дніпра.  

 

Більш детальну інформацію переглядайте на сайті проекту:

http://www.euwipluseast.eu

Представник проекту в Україні (Результат 1): Наталія Закорчевна

nataliia.zakorchevna@euwupluseast.eu 

Представник проекту в Україні (Результат 2 та 3): Оксана Коноваленко oksana.konovalenko@euwipluseast.eu