Інформація щодо публікації ТСН «У Запоріжжі на закинутих складах виявили кілька тонн людських останків»

21 Березня 2018, 16:09
Новини Біобезпека

https://tsn.ua/ukrayina/u-zaporizhzhi-na-zakinutih-skladah-viyavili-kilka-tonn-lyudskih-ostankiv-1127259.html

24 грудня 2017 року Дніпровським відділом поліції були проведені слідчі дії з приводу виявлених небезпечних відходів  у  Запорізькій області. До участі  у слідчих діях  було залучено інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції в  Запорізькій області.

З’ясувалося, що територія належить фірмі ТОВ «Муніципальна екологічна компанія», котра мала вивозити відходи з медичних закладів Дніпра та Запоріжжя.

За даними  Держекоінспекції в Запорізькій області, у проведенні слідчих дій брала участь особа, яка представилась директором ТОВ «Муніципальна екологічна компанія». Зокрема, ним було  поінформовано, що  компанія  є користувачем будівлі для зберігання відходів від надання медичних послуг. Проте підтверджуючих документів  на  право користування приміщенням, а також документів, що засвідчують походження або власника небезпечних відходів,  особою, яка представилася директором, не надано.

Варто відзначити, що ТОВ «Муніципальна екологічна компанія» відсутнє у переліку ліцензіатів  на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, який розміщено на офіційному порталі Міністерства екології та природних ресурсів України   за посиланням: Головна / Бізнесу / Дозволи та ліцензії /  Ліцензійний реєстр поводження з небезпечними відходами.

Тому відповідно до вимог чинного законодавства ТОВ «Муніципальна екологічна компанія» не має правових підстав для діяльності із збирання, перевезення та зберігання небезпечних відходів.

Наразі  відкрита кримінальна справа.

 

Довідково: Відповідно до Закону України «Про відходи»,  небезпечними відходами є  відходи,  що  мають  такі  фізичні, хімічні,  біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього  природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і  засобів  поводження  з ними.

Постановою КМУ від 13.07.2000 № 1120, зокрема, встановлено, що небезпечні відходи – це відходи, включені до Жовтого переліку  відходів,  що  затверджується Кабінетом Міністрів України, і мають одну чи більше небезпечних властивостей.

Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що утворюються у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються  у лікарнях або інших закладах під час  досліджень, догляду за  пацієнтами або при виконанні  дослідницьких робіт, віднесені до Жовтого переліку відходів, затвердженого Постановою КМУ від 13.07.2000 № 1120 (пункт 62).

Статтею 1 Закону України «Про відходи», зокрема, визначено, що об'єкти поводження з відходами - місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

Статтею 34 Закону України «Про відходи» визначено певні зобов’язання до суб'єкта господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними відходами, зокрема:

- забезпечувати експлуатацію зазначених об'єктів і перевезення небезпечних відходів з додержанням вимог природоохоронного законодавства;

- мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються  суб’єктам  господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами);

- до поводження з небезпечними відходами допускаються особи, які мають професійну  підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на право роботи з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань. Допуск працівників до роботи забезпечується відповідною посадовою особою підприємства, установи, організації;

- перевезення небезпечних відходів дозволяється лише за наявності їх паспорта та ліцензії на поводження з ними і в порядку, визначеному законодавством про перевезення небезпечних вантажів;

 - розміщення небезпечних відходів дозволяється лише у спеціально обладнаних місцях та здійснюється відповідно до ліцензійних умов щодо поводження з небезпечними відходами. Провадження інших видів діяльності, не пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами, на території, відведеній для їх розміщення, забороняється.

Загальні вимоги, у тому числі технологічні, до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами встановлені Постановою КМУ від 13.07.2016  № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами», зокрема:

Суб’єкти господарювання для здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами повинні мати матеріально-технічну базу (разом з документами, що дають можливість її ідентифікувати), власні або орендовані виробничі площі, приміщення, у тому числі схему розташування спеціально відведених, відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) та споруд, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів, а також окреме приміщення для розміщення персоналу, що обслуговує зазначені об’єкти. Матеріально-технічна база на праві власності або відповідно до договору оренди використовується лише одним суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами.

Місця зберігання (майданчики та складські приміщення), виробничі приміщення мають забезпечувати запобігання забрудненню відходами навколишнього природного середовища.

На кожне місце чи об’єкт зберігання відходів у визначеному законодавством порядку складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місця чи об’єкта зберігання чи видалення і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об’єктів (у разі одночасної оренди двома і більше суб’єктами, що провадять господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами, складських приміщень, майданчиків тощо обов’язковою умовою є зазначення власника відходів та місць їх розташування).

Промислові майданчики для тимчасового зберігання відходів повинні бути покриті неруйнівним та непроникним для небезпечних відходів матеріалом з автономним зливовідводом. При цьому попадання поверхневого стоку з майданчиків у загальний зливовідвід не допускається. Необхідно передбачити ефективний захист відходів від дії атмосферних опадів та вітру.

Збирання та сортування відходів здійснюється за видами та класами небезпеки для подальшого визначення найбільш оптимальних напрямків поводження з ними. Змішування відходів, якщо це не передбачено технологічним регламентом, не допускається.

Надзвичайно небезпечні відходи (I класу) збирають у герметичну жорстку закриту тару.

Високонебезпечні відходи (II класу) збирають з урахуванням їх фізичного стану                          в поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо, що запобігають поширенню шкідливих речовин    у навколишнє природне середовище.

Помірно небезпечні відходи (III класу) збирають у тару, яка забезпечує їх локалізацію, що дає змогу виконувати вантажно-розвантажувальні і транспортні роботи, унеможливлює негативний вплив на здоров’я людей та поширення у навколишнє природне середовище шкідливих речовин.

Для збирання і тимчасового зберігання відходів на підприємстві повинні бути відведені і обладнані спеціальні майданчики, встановлена помаркована тара, відсіки, бункери тощо з чітким позначенням виду відходів та їх класу небезпеки. Конструкція та розміри тари повинні забезпечувати легку заповнюваність та відвантаження відходів і унеможливлювати їх змішування, а також забруднення і псування відходів.

Відходи I-II класів небезпеки дозволяється зберігати на промислових майданчиках (в межах території суб’єкта господарювання) у відокремлених приміщеннях.

Наказом МОЗ від 08.06.2015 № 325 встановлені державні санітарно протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами, відповідно до яких, зокрема, встановлено.

Медичні відходи - відходи, що утворюються внаслідок медичного обслуговування у закладах, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (крім підприємств з виробництва фармацевтичної продукції та медичних відходів, що утворюються у побуті);

Медичні відходи поділяються на такі категорії:

- категорія А - епідемічно безпечні медичні відходи;

- категорія В - епідемічно небезпечні медичні відходи;

- категорія С - токсикологічно небезпечні медичні відходи;

- категорія D - радіологічно небезпечні медичні відходи.

До відходів категорії В належать інфіковані та потенційно інфіковані відходи, які мали контакт з біологічними середовищами інфікованого матеріалу:

- використаний медичний інструмент (гострі предмети: голки, шприці, скальпелі та їх леза, предметні скельця, ампули, порожні пробірки, битий скляний посуд, вазофікси, пір'я, піпетки, ланцети тощо);

- предмети, забруднені кров’ю або іншими біологічними рідинами;

- органічні медичні відходи хворих (тканини, органи, частини тіла, плацента, ембріони тощо);

- відходи, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій (мікробіологічні культури і штами, що містять будь-які живі збудники хвороб, штучно вирощені в значних кількостях, живі вакцини, непридатні до використання, а також лабораторні чашки та обладнання для їх перенесення, залишки живильних середовищ, інокуляції, змішування мікробіологічних культур збудників інфекційних захворювань, інфіковані експериментальні тварини та біологічні відходи віваріїв);

- відходи лікувально-діагностичних підрозділів закладів та диспансерів, забруднених мокротинням пацієнтів, мікробіологічних лабораторій, що здійснюють роботи із збудниками туберкульозу.

Медичні відходи категорії В збирають у тверду (що не проколюється) упаковку (контейнери) або в одноразову м’яку (пакети).

Патологоанатомічні та органічні операційні відходи категорії В (органи, тканини) підлягають кремації (спалюванню).

Відходи категорії В після знезараження передаються на підприємства, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та мають відповідне сертифіковане обладнання.