Конкурс на посаду Технічного координатора з питань вуглецевого податку і взаємодії з системами МЗВ і СТВ для впровадження проекту «Партнерство заради ринкової готовності в Україні»

6 Лютого 2018, 12:15
Оголошення Зміна клімату та озоновий шар

Тема: Конкурс на посаду Технічного координатора з питань вуглецевого податку і взаємодії з системами МЗВ і СТВ для впровадження проекту «Партнерство заради ринкової готовності в Україні»

Номер проекту: P158772

Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку оголошує конкурс на Технічного координатора з питань вуглецевого податку і його взаємодії з впровадженням систем МЗВ і СТВ для впровадження проекту «Партнерство заради ринкової готовності в Україні» (надалі «Проект»).

Проект реалізовується Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку у партнерстві з Міністерством екології та природних ресурсів України, і спрямований на надання підтримки Урядові України в розвитку і впровадженні стратегії і заходів для низьковуглецевого розвитку держави, що серед іншого передбачено Паризькою угодою до Рамкової конвенції ООН по боротьбі зі зміною клімату. Цілями проекту є сприяння в розробці і впровадженні системи моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів та надання аналітичної підтримки впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) в Україні згідно з Угодою про Асоціацію між Україною і ЄС.

МБРР запрошує кандидатів, що відповідають вимогам технічного завдання, надати докладне резюме (англійською мовою) із описом кваліфікації та досвіду роботи на електронні адреси jsamoslied@worldbank.org і gkorniyenko@worldbank.org. Кінцевий термін подання документів – 20 лютого 2018 року.

Відбір Технічного координатора з питань вуглецевого податку і його взаємодії з впровадженням систем МЗВ і СТВ для впровадження проекту «Партнерство заради ринкової готовності в Україні» здійснюватиметься відповідно до процедур Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку щодо відбору індивідуальних консультантів.

Для отримання додаткової інформації прохання звертатись до Керівника Проекту п. Дмитра Глазкова dglazkov@worldbank.org, або Керівника групи впровадження проекту п. Наталії Парасюк: nparasyuk@worldbank.org.

 

Call for applications: Technical coordinator on carbon tax and interaction with the ETS/MRV for implementation of PMR Project

Project Number: P158772

International Bank for Reconstruction and Development announces a call for applications for a position of the Technical coordinator on carbon tax and interaction with the ETS/MRV for implementation of PMR Project (further on “the Project”).

The Project is implemented by the International Bank for Reconstruction and Development in a partnership with the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, and aims at providing support to the Government of Ukraine in development and implementation of low-carbon policies and measures, among other issues provided by the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Its objectives are to assist in the development and implementation of system for monitoring, reporting and verification of greenhouse gas emissions and providing analytical support for the introduction of emissions trading for greenhouse gases (ETS) in Ukraine under the Association Agreement between Ukraine and the EU.

IBRD invites candidates who meet the requirements of the specification, to provide a detailed summary describing qualifications and experience in English to the following e-mail addresses jsamoslied@worldbank.org and gkorniyenko@worldbank.org. The deadline for submission of applications – 20 February 2018.

Selection of the Technical Coordinator on carbon tax and interaction with the ETS/MRV for implementation of the Project will be carried out according to the World Bank procedures of selection of individual consultants.

For more information, please contact Mr. Dmytro Glazkov, the Task Team Lead at dglazkov@worldbank.org, or Ms. Natalia Parasyuk, Head of the Project Implementation Unit at nparasyuk@worldbank.org.

TOR_TechCoordinator Carbon tax and ETS Jan18