Технічна документація

18 Січня 2018, 12:17
Зміна клімату та озоновий шар Інші документи

Основою системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів є сукупність методик для оцінки викидів парникових газів на рівні установок. Детальна інформація, що необхідна операторам установок для прозорої і правильної інтерпретації вимог законодавства, міститься у Методичному керівництві з оцінки викидів парникових газів по видах діяльності установок, керівництвах щодо різних складових моніторингу та звітності, низці електронних шаблонів, керівництвах щодо верифікації та акредитації та інших пов’язаних документах. В цьому розділі можна ознайомитися з проектами зазначених документів.

Річний звіт про викиди ПГ

Річний план моніторингу (спрощений)

Річний план моніторингу (стандартний)

Звіт про вдосконалення плану моніторингу

 

Керівництво №1 Загальні вимоги до моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів

Керівництво №2 Використання біомаси

Керівництво №3 Керівництво з оцінки невизначеності

Керівництво №4 Відбір та аналіз проб

Керівництво №5 Обробка даних та система контролю

Керівництво №6 Оцінка ризиків

Керівництво №7 Тлумачення видів діяльності установок

EA-6_03 – Європейська кооперація з акредитації. Документ із визнання органів з верифікації
Керівництво із застосування положень Постанови з акредитації та верифікації (ПАВ)
Інструкція із заповнення форм для органів з верифікації, що акредитуються
Звіт про проведення спостережувального аудиту

Проект: Методичне керівництво з оцінки викидів парникових газів по видах діяльності установок