Яким чином суб’єкти господарювання можуть погоджувати розроблені ними відповідно до Закону України «Про відходи» паспорти відходів

08 Травня 2017, 13:58

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1999 № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» (далі - Постанова) паспортизація відходів - процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.

Згідно з пунктом 9 згаданої Постанови паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Тобто паспорта відходів розробляються на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи утилізації або видалення. Щодо відходів, які приймаються спеціалізованими підприємствами на утилізацію або знешкодження, або твердих побутових відходів, то шляхи поводження з ними вже визначені.

Нормативним документом щодо заповнення та затвердження технічного паспорта відходу є ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) “ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін“, затверджений наказом Держстандарту України від 08.09.1999 № 167 та введений в дію наказом Держстандарту України від 03.02.2000 № 97 (на заміну ДСТУ 2195-93 (ГОСТ 17.0.0.05-93)). Згідно з додатком А зазначеного нормативного документу технічні паспорти відходів погоджуються територіальними підрозділами Мінприроди.

Паспорт відходів був розроблений у 2008 році у складі ДСТУ 4462.3.01:2006 “Охорона природи. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. Порядок здійснення операцій” як Додаток Б “Паспорт відходів підприємства та інструкція по його заповненню” (стор. 15-24).

Згідно із статтею 11 Закону України “Про стандартизацію” стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти.

Розроблення паспортів відходів в першу чергу необхідне для тих відходів, для яких не визначена відповідна технологія утилізації, і вони накопичуються у місцях видалення відходів.

Відповідно до ДСТУ 2195-99 – погодження технічного паспорту відходів здійснює місцевий (територіальний) природоохоронний підрозділ. За ДСТУ 4461.3.01:2006 процедура погодження паспорту відходів відсутня.

Відповідно до пункту «ї» статті 20 Закону України «Про відходи» до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації.

Мінприроди звертає увагу місцевих державних адміністрацій на необхідність забезпечення профільними підрозділами місцевих державних адміністрацій організації паспортизації відходів, у тому числі організації погодження паспортів відходів (технічних паспортів відходів).