Яким чином суб’єкти господарювання можуть дотриматись вимог щодо реєстрації об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та місць видалення відходів, якщо місцеві державні адміністрації відмовляють у затвердженні

08 Травня 2017, 14:00

Яким чином суб’єкти господарювання можуть дотриматись вимог щодо реєстрації об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та місць видалення відходів, якщо місцеві державні адміністрації відмовляють у затвердженні реєстрових карток та паспортів?

Мінприроди отримує від суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами численні скарги на відмови профільних підрозділів з екології та природних ресурсів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій розглядати та затверджувати реєстрові карти об’єктів оброблення та утилізації відходів, розглядати та затверджувати паспорта місць видалення відходів. Основною причиною таких відмов вказана відсутність таких функцій у затверджених положеннях про зазначені профільні підрозділи.

Слід зазначити, що відповідно до пунктів «і» та «ї» статті 20 рамкового Закону України «Про відходи» до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належать:

  • складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів і реєстру місць видалення відходів;
  • організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації.

Відповідно до п. 11 Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360, власники ОУВ та ООУВ, що підлягають включенню до реєстру, заповнюють реєстрові карти і подають їх за погодженням з територіальними органами Держсанепідслужби на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

Подані власниками ОУВ та ООУВ реєстрові карти розглядаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у місячний строк.

Відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1216, власники МВВ надсилають проекти паспортів на погодження до територіальних органів Держсанепідслужби.

Після погодження проектів паспортів власники МВВ передають їх на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

Проекти паспортів розглядаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у двотижневий строк.

Мінприроди звертає увагу місцевих державних адміністрацій на необхідність забезпечення виконання зазначених нормативних актів Кабінету Міністрів України у повному обсязі профільними підрозділами місцевих державних адміністрацій.