Які операції з відходами є «розміщенням відходів»?

08 Травня 2017, 14:11

Термін “розміщення відходів” визначено у статті 1 Закону України “Про відходи”, як зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах.

“Розміщення відходів” включає такі визначені операції з переліку операцій з видалення відходів, визначених Базельською конвенцією про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням та постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000
№ 1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D12, а саме:

  • D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на звалище тощо)
  • D2 Обробка ґрунтом (наприклад біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у грунті тощо)
  • D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи чи природні резервуари тощо)
  • D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулових відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)
  • D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і навколишнього середовища, тощо)
  • D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів
  • D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на морському дні
  • D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо)

Таким чином, до розміщення відходів віднесено захоронення відходів (операції D1-D7) та зберігання відходів (операція D12, яка означає постійне (остаточне) зберігання відходів, а не тимчасове).