Внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності

10 Квітня 2017, 01:09

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 • Заява за довільною формою на бланку заявника;
 • відомості про організацію, яка здійснює розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, за формою, що наведена у додатку 1 до Порядку;
 • копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видану територіальним органом Держстату України;
 • засвідчена копія витягу зі статуту, який підтверджує, що одним із видів діяльності є роботи з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
 • перелік розроблених за останні два роки матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря (звіт з інвентаризації, документи, що обґрунтовують обсяги викидів);
 • дані про професійний і кваліфікаційний рівні керівника та працівників організації, необхідні для розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів, за формою, що наведена в додатку 2 Порядку (освітній рівень - повна вища освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр із зазначенням відповідних документів у відповідній галузі). Кількість працівників, які працюють в організації у відповідній галузі, не може бути менше ніж 5 осіб (без урахування керівників);
 • інформаційна довідка про наявність програм на персональних електронно-обчислювальних машинах, які використовуються при розробці документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, які забезпечують поповнення відповідних баз даних Мінприроди України щодо джерел забруднення атмосферного повітря та обґрунтування відповідних обсягів викидів;
 • відомості про систему контролю, управління якістю виробництва (стандарт організації, постанова з якості), які розроблені згідно зі стандартом з управління якістю та забезпечення якості (ДСТУ ISO 9000:2007, ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 9004-2001, ДСТУ ISO 9004-2-96, ДСТУ ISO 9004-3-98, ДСТУ ISO 9004-4-98, ДСТУ ISO 14001:2006);
 • перелік нормативно-методичної документації, яка використовується при розробці документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • копія наказу про призначення відповідальних за проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
 • копія свідоцтва та галузь про уповноваження (атестацію) відповідно до ДСТУ ISO 14001:2006.

Внесення до Переліку організації, яка не займалась раніше відповідною роботою, проводиться після проходження працівниками такої організації курсів підвищення кваліфікації у відповідній сфері діяльності. Така організація з розробки документів не надає перелік розроблених за останні два роки матеріалів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря (звіт з інвентаризації, документи, що обґрунтовують обсяги викидів).

Адміністративний збір

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 20 днів з дня надходження документів.

Результат надання

 1. Внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності.
 2. Відмова у внесенні організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності.

Способи отримання результату

Внесення організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності надсилається заявникові поштою.

Відмова у внесенні організації до Переліку установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності надсилається заявникові поштою.

Підстави для відмови

 • Виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих заявником;
 • відсутність достатньої кваліфікації фахівців для здійснення такої діяльності відповідно до абзацу сьомого пункту 2.1 розділу ІІ Порядку;
 • невідповідність матеріально-технічної бази заявника вимогам Порядку.

Порядок оскарження

В судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

 • Закон України "Про охорону атмосферного повітря".
 • Наказ Мінприроди від 01.10.2012 № 475 "Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 р. за № 1755/22067.

Де отримати

Міністерство екології та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

Режим роботи з 9:00 до 18:00 в п’ятницю з 9:00 до 16:45 Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон: (044) 206-31-54

Електронна адреса: ev@menr.gov.ua;

Веб-сайт: www.menr.gov.ua

Інформаційна картка

Технологічна картка