Видача дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу

12 Квітня 2017, 06:30

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявка для отримання дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, в якій повинні бути зазначені:

 • повна юридична назва та адреса користувача, від якого надходить заявка;
 • прізвище, ім’я та по батькові особи (осіб), яка безпосередньо здійснюватиме використання (крім випадків використання окремих видів безхребетних тварин та регулювання чисельності тварин, що здійснюються шляхом залучення значної кількості виконавців);
 • прізвище, ім’я та по батькові особи (осіб), відповідальної за використання, в разі використання окремих видів безхребетних тварин та регулювання чисельності тварин, що здійснюються шляхом залучення значної кількості виконавців;
 • конкретні види (групи видів) диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, а також намічені обсяги їх використання;
 • мета використання, обгрунтування потреби у його здійсненні;
 • місце і строки використання

 

У разі використання тварин з метою їх утримання і розведення у неволі чи напіввільних умовах або переселення у нові місця перебування у зазначеній заявці повинна бути наведена інформація про умови утримання тварин, конкретні місця, у які планується здійснювати їх переселення, та засоби транспортування.

До заявки додаються погодження

 • органів державної ветеринарної медицини у разі відлову диких тварин з метою їх переселення у нові місця перебування;
 • органів МОЗ – у разі використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу з метою одержання лікувально-технічної сировини;
 • органів Держлісагентства та користувачів відповідних мисливських угідь – у разі використання мисливських тварин  з науковою, культурно-освітньою, виховною, естетичною метою, метою переселення та регулювання чисельності диких тварин;
 • відповідних наукових установ і організацій – у разі спеціального використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу з науковою метою, яке здійснюватиметься окремими науковцями;
 • у разі використання тварин на територіях особливого статусу (зона безумовного (обов’язкового) відселення ЧАЕС, військові об’єкти) Міністерство може зажадати від заявника додаткового погодження заявок на спецвикористання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу з іншими органами виконавчої влади;
 • органу виконавчої влади Автономної республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації в залежності від місця спеціального використання.

 

Адміністративний збір

Безоплатно.

Строк надання послуги

Якщо використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу не потребує затвердження лімітів і внесення до бюджету плати, то Мінекобезпеки видає дозволи на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу протягом трьох тижнів з часу одержання від користувачів заявки. В інших випадках, а також у разі потреби одержання експертних висновків дозволи видаються протягом двох тижнів з часу встановлення ліміту та одержання від користувача документа, що засвідчує внесення плати та позитивного експертного висновку.

Результат надання

 1. Видача дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу.
 2. Відмова у видачі дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу.

Способи отримання результату

 1. Дозвіл на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу видається згідно з поданою заявкою особисто заявникові або представнику за довіреністю або надсилається заявникові поштою.
 2. Відмова у видачі дозволу на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу надсилається заявникові поштою.

Підстави для відмови

Подання заявником документів з порушенням вимог Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затверджених наказом Мінекобезпеки від 26 травня 1999 року № 115, зареєстрованим в Мін’юсті України від 9 вересня 1999 року № 608/3901.

У разі коли користувачі, без поважних причин, не повернули за місцем видачі використані дозволи або не подали звіти про їх використання.

Порядок оскарження

В судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Закон України «Про тваринний світ».

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення».

Наказ Мінекобезпеки України від 26 травня 1999 року №115 «Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення», зареєстрований в Мін’юсті України від 9 вересня 1999 року № 608/3901.

Де отримати

Міністерство екології та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

режим роботи з 9.00 до 18.00 в п’ятницю з 9.00 до 16.45 Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Телефон: (044) 206-31-54

Електронна адреса: ev@menr.gov.ua;

Веб-сайт: www.menr.gov.ua

 

завантажити інформаційну картку в форматі Microsoft Word (docх)

завантажити технологінку картку в форматі Microsoft Word (docх)