Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «Вік Ойл»

24 Квітня 2017, 15:45

Юридична адреса та фактичне місце провадження господарської діяльності: 54020, м. Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 14.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення) від 17.11.2014.

Ідентифікаційний код (номер)31268062;

ТОВ «Вік Ойл» було проведено плановий захід контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 05.12.2016 по 09.12.2016.

ТОВ «Вік Ойл» згідно отриманої ліцензії Мінприроди здійснює господарську діяльність із збирання, перевезення, зберігання, оброблення відходів нафтопродуктів.

Зазначена діяльність здійснюється шляхом роботи установки типу «Аква Ойл», що є власністю підприємства та яка призначена для збору та глибокої очистки нафтовмісних суднових баластних лляльних вод, які поступають з суден-збірників, яка розташована на несамохідному нафтоналивному судні «БН-40», яке пришвартоване біля нового причалу ТОВ «Порт Очаків».

Метою технологічного процесу експлуатації установки є необхідність забезпечення ступеню очистки баластних та лляльних вод до норм для скиду їх у каналізаційну мережу.

Окрім того підприємством здійснюється забезпечення нафтопродуктами суден за допомогою судна-бункеровальника «Заправник-10». Заправка дизельним паливом «Заправника-10» здійснюється на причалі № 2 ТОВ «Порт Очаків» по схемі: «автоцистерна-танк т/х «Зправник-10».

Варто зауважити, що згідно пункту першого постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» Ліцензійні умови не поширюються на ліцензування господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів. Таким чином, здійснення перевезення небезпечних відходів підприємством з 13.07.2016 року не є предметом регулювання даних Ліцензійних умов.

23.12.2015 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом» № 1186, що регулює провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів морським транспортом.

Перевіркою встановлено порушення ряду вимог Ліцензійних умов та надано Розпорядження Мінприроди щодо їх усунення.