Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «СП Еконіка»

25 Квітня 2017, 09:43

Ідентифікаційний код (номер) 39115938;

Юридична адреса: 03035, м. Київ, вул. Льва Толстого, 63, заявлене місце провадження господарської діяльності: 84600, Донецька обл., м. Горлівка, 
вул. 60 років СРСР, 12.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, знешкодження) від 13.05.2015.

При проведенні планової перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами встановлено наступне:

В порушення пункту 2 вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами», яким ліцензіатам було встановлено двохмісячний строк для приведення своєї господарської діяльності у відповідність до вимог нових Ліцензійних вимог, ТОВ «СП Еконіка» було подано до органу ліцензування лише ті документи, що подавались підприємством для видачі ліцензії проте не було подано жодних відомостей щодо приведення діяльності підприємства у відповідність до вимог нових Ліцензійних умов.

В порушення вимог частини 2 пункту 6 Ліцензійних умов не надано копії документів, що дають можливість ідентифікувати матеріально-технічну базу.

В порушення вимог частини 3 пункту 6 Ліцензійних умов відсутня декларація безпеки та план локалізації та ліквідації аварії на об’єкті.

В порушення вимог пункту 8 Ліцензійних умов не надано штатну чисельність працівників підприємства.

В порушення вимог частини 1 пункту 11 Ліцензійних умов не надано матеріали ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки.

В порушення вимог частини 3 та 4 пункту 11 Ліцензійних умов не надано відомостей щодо наявності дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та спеціальне водокористування.

В порушення вимог пункту 15 Ліцензійних умов не надано паспорти місць зберігання відходів.

Підприємство здійснює свою господарську діяльність на непідконтрольній території України та зі слів директора підприємство здійснює поводження з небезпечними відходами на території Донецької області без перетину лінії розмежування.

Зважаючи на те, що місце провадження господарської діяльності підприємства знаходиться на непідконтрольній території України, Комісія була позбавлена можливості здійснити перевірку відповідності заявленої матеріально-технічної бази, проте підприємством було вказано адресу майданчика на якому планується здійснення розширення господарської діяльності ТОВ «СП Еконіка», у зв’язку з чим Комісією було здійснено виїзд за даною адресою та встановлено наступне.

На території промислового майданчика було виявлено установку для демеркуризації люмінесцентних ламп, яка не була заявлена у відомості про наявність матеріально-технічної бази (здійснювати роботи на якій підприємство не має права згідно діючої ліцензії), що додавалась до заяви про видачу ліцензії та велику кількість люмінесцентних ламп (підтверджено фотоматеріалами), що зберігаються на майданчику з порушенням вимог екологічної безпеки, на який не отримано ліцензії на поводження з небезпечними відходами та необхідних дозвільних документів.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Комісією було виявлено провадження 
ТОВ «СП Еконіка» виду господарської діяльності – поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії.

Статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу за провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню без ліцензії від 1000 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь виробництва, сировини та грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення.

Виявлено порушення вимог частин 9 та 10 Ліцензійних умов, а саме провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами виключно в межах місць провадження господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією та виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування.

У зв’язку вищевикладеним, Мінприроди прийнято рішення від 26.10.2016 № 393 про анулювання ліцензії ТОВ «СП Еконіка» на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.