Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ»

23 Грудня 2016, 15:01

Юридична адреса: 69098, м. Запоріжжя, вул. Кругова, буд 165; фактичне місце провадження господарської діяльності: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 1.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання) від 10.06.2013.

Ідентифікаційний код (номер) 38520310;

ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» було проведено плановий захід контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 19.12.2016 по 23.12.2016.

Варто наголосити, що листом від 01.11.2016 № 66/16 ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» повідомило орган ліцензування про зміну фактичного місця провадження господарської діяльності на адресу: 69600, 
м. Зпоріжжя, вул. Базова 9А на який не було отримано ліцензію на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Частиною 9 пункту 11 Ліцензійних умов та статтею 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) визначено, що ліцензіат зобов’язаний дотримуватись провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами виключно в межах місць провадження господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією.

Тобто ТОВ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» було самовільно змінено фактичне місце провадження господарської діяльності на яке не було отримано ліцензію Мінприроди.

Окрім того статтею 20 Закону передбачено, що за провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування посадові особи суб'єктів господарювання несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Таким чином Комісією було виявлено самовільне здійснення провадження господарської діяльності підприємства з поводження з небезпечними відходами.

Разом з тим перевіркою встановлено відсутність ряду документів дозвільного характеру, наявність яких передбачена Ліцензійними умовами та чинним законодавством.

Враховуючи зазначене Мінприроди прийнято рішення від 28.12.2016 № 544 про анулювання ліцензії.