Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «НВО «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ»

24 Квітня 2017, 14:08

Юридична адреса:69013, м. Запоріжжя, 
пров. Архангельський, буд. 20 А; фактичне місце провадження господарської діяльності: 69000, м. Запоріжжя, вул. Доківська, 3.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація) від 26.07.2011.

Ідентифікаційний код (номер) 311329313;

ТОВ «НВО «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ» було проведено плановий захід контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 12.12.2016 по 16.12.2016.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво складнолегованих сплавів та лігатур з використанням гальваношламів, двох індукційних печей та двох електрошлакових печей.

Перевіркою встановлено, що ТОВ «НВО «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ» не здійснює та не здійснювало заявленої діяльності з поводження з небезпечними відходами відповідно до отриманої ліцензії Мінприроди.

Вимогою пункту 16 Ліцензійних умов заборонено провадити інші види діяльності, не пов’язані з небезпечними відходами на території, відведеній для їх розміщення.

Перевіркою встановлено численні порушення вимог Ліцензійних умов та відсутність частини документів дозвільного характеру, наявність яких передбачена Ліцензійними умовами та чинним законодавством.

За результатами перевірки Мінприроди прийнято рішення від 21.12.2016 № 526 про анулювання ліцензії.