Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «НВЦ Інгеоком»

25 Квітня 2017, 09:45

Ідентифікаційний код (номер) 30860372;

Юридична адреса: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 226, к. 07, заявлене місце провадження господарської діяльності: Київська обл., Бориспільський 
р-н, с. Проліски, вул. Промислова, 1.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація) від 31.05.2011.

При проведенні планової перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами встановлено наступне:

В порушення вимог Ліцензійних умов не надано:

матеріали ОВНС;

копії трудових договорів на підприємстві.

В порушення вимог частини 1 пункту 11 Ліцензійних умов не надано матеріали ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки.

В порушення вимог частини 2 пункту 11 Ліцензійних умов не надано план локалізації та ліквідації аварії на об’єкті.

В порушення вимог частини 4 пункту 17 Ліцензійних умов підприємством надано не зареєстровану реєстрову карту об’єкта утворення, оброблення та утилізації небезпечних відходів.

У 2014 році Мінприроди за результатами проведеної перевірки 
ТОВ «НВЦ Інгеоком» було надано розпорядження від 03.07.2014 про усунення порушень Ліцензійних умов в частині:

відсутності щорічного уточнення даних про зміни у діяльності для внесення відповідних змін до реєстрової карти;

відсутності матеріалів ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки.

У зв’язку з виявленням факту невиконання попереднього розпорядження Мінприроди про усунення порушень Ліцензійних умов, прийнято рішення 
від 21.10.2016 № 384 про анулювання ліцензії ТОВ «НВЦ Інгеоком».