Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «Мегаекопром»

25 Квітня 2017, 09:28

юридична адреса: 03148, м. Київ, вул. Картвелішвілі 7/2, заявлене місце провадження господарської діяльності: Київська область, Макарівський р-н, с. Забуяння, вул. Жовтнева, 169 А.

Ідентифікаційний код (номер) 38080412;

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження) від 03.12.2013.

В порушення пункту 2 вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами», яким ліцензіатам було встановлено двохмісячний строк для приведення своєї господарської діяльності у відповідність до вимог нових Ліцензійних вимог, ТОВ «Мегаекопром» жодних відомостей до органу ліцензування надано не було.

За місцем реєстрації встановлено відсутність підприємства. З відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України стало відомо про зміну юридичної адреси на: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, буд. 36, корп. Б, оф. 204 А.

На території промислового майданчика було встановлено цілковиту відсутність будь-якої матеріально-технічної бази, відсутність вікон, дверей, зливовідводу та захисту від вітру та атмосферних опадів. Будь-яка господарська діяльність на даному промисловому майданчику не проводилась вже впродовж багатьох років, оскільки був пошкоджений навіть дах споруди, що дає можливість зрозуміти, що в даному приміщенні не могло бути розташоване жодне технологічне обладнання

Згідно відомості про наявність матеріально-технічної бази, що додавалась до заяви про видачу ліцензії ТОВ «Мегаекопром» було зазначено про наявність:

електрокару;

установки для приготування хімічних розчинів з реактором;

шнековий завантажувач;

ємність неіржавіюча;

хімічний насос;

пересувна установка для нагріву води;

насос подачі нагрітої води;

ваги;

ємності для зберігання небезпечних відходів;

2 дробарки;

контейнери пластикові;

занурю вальний насос;

утилізатор УТ3000Д;

парогенератор;

дробарка роторна;

мийно-сушильний комплекс;

піддони;

механічний фільтр;

флотаційна ванна;

дозуючий насос;

реактор;

видатковий бункер;

декантер;устаткування підготовки стисненого повітря;

бетонозмішувач;

автонавантажувач та багато іншого.

Жодної з одиниць заявленого устаткування на промисловому майданчику не було, чим встановлено недостовірність даних у документах, що подавались суб’єктом господарювання для отримання ліцензії.

Порушено пункти 11-18 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446.

На майданчику було заявлено провадження господарської діяльності ще одного суб’єкта господарювання.

Вимогою частини 1 пункту 13 Ліцензійних умов встановлено, що ліцензіати, які отримали ліцензії до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та орендують одночасно одну і ту саму матеріально-технічну базу, протягом двох місяців після набрання чинності постановою, якою затверджено ці Ліцензійні умови, повинні подати до органу ліцензування відомості разом з копіями підтвердних документів, завірених підписом та печаткою (у разі наявності) суб’єкта господарювання, щодо розмежування оренди матеріально-технічної бази. Таким чином в порушення вищезазначеної вимоги Ліцензійних умов жодним з двох підприємств не було подано зазначених відомостей.

В порушення вимог пункту 8 Ліцензійних умов підприємством не надано штатну чисельність працівників.

В порушення вимог пункту 9 Ліцензійних умов не надано відомості щодо осіб, що пройшли професійну підготовку з поводження з небезпечними відходами та з охорони праці.

В порушення вимог пункту 10 Ліцензійних умов не надано відомості щодо укладених трудових угод з працівниками підприємства.

В порушення вимог пункту 11 Ліцензійних умов не надано:

відомості щодо ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки;

плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті;

відомостей щодо наявності дозволу на спеціальне водокористування;

відомостей про наявність дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

відомостей щодо документів, які подавались до органу ліцензування з метою отримання ліцензії;

відомостей про зміни, що відбувались на підприємстві;

дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

копії документів, що дають можливість ідентифікувати матеріально-технічну базу;

В порушення вимог частини 12 пункту 11 Ліцензійних умов, у разі планового або позапланового припинення провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) ліцензіат повинен дотримуватися плану локалізації і ліквідації аварій на об’єкті та письмово повідомляти про це органу ліцензування в день виникнення таких обставин. У разі перепрофілювання суб’єкта господарювання необхідно надати висновок державної екологічної експертизи на відповідну документацію щодо перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, не було повідомлено орган ліцензування про зупинення провадження господарської діяльності підприємства та здійснення ремонтних робіт.

В порушення вимог пункту 13 Ліцензійних умов ліцензіатом не надано схему розташування місць, майданчиків, споруд, обладнання, устаткування; відсутнє приміщення для розміщення персоналу. Не надано документів, що підтверджують використання матеріально-технічної бази одним суб’єктом господарювання та відомостей щодо розмежування оренди складських виробничих приміщень.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відкрито кримінальне провадження від 18.02.2015 за № 32016100080000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв’язку з виявленими порушеннями, Мінприроди прийнято рішення 
від 04.10.2016 № 366 про анулювання ліцензії ТОВ «Мегаекопром».