Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «Х-Ойл»

25 Листопада 2016, 14:21

Юридична адреса:54030, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 24, кв. 5; фактичне місце провадження господарської діяльності: 65481, Одеська обл., м. Южне, ДП «МТП «Южний».

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення) 
від 04.07.2011.

Ідентифікаційний код (номер)32996753;

Листом від 07.11.2016 № 7/3863-16 ТОВ «Х-Ойл» було повідомлено про проведення планового заходу контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 21.11.2016 по 25.11.2016.

Фактичне місце провадження господарської діяльності ТОВ «Х-Ойл» розташоване на території Морського торговельного порту «Южний». Представники Комісії зв’язалися з представником, що відповідає за екологічну безпеку на території МТП «Южний» - Сьоміною Н.В., яка повідомила, що 
ТОВ «Х-Ойл» не здійснює господарської діяльності за вказаною адресою.

Враховуючи вищевикладене встановити місце знаходження ліцензіата не вдалося. Ліцензіат не розшуканий.

У зв’язку із зазначеним та на підставі статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Мінприроди прийнято рішення від 01.12.2016 № 451 про анулювання ліцензії.