Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «Енергокапитал»

25 Квітня 2017, 09:33

Юридична адреса: 07800, Київська обл., смт. Бородянка, 
вул. Індустріальна, буд. 3, оф. 3, заявлене місце провадження господарської діяльності: 07800, Київська обл., смт. Бородянка, вул. Індустріальна, буд. 3, 
оф. 3.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання) від 18.07.2012.

Ідентифікаційний код (номер) 37256969.

В порушення пункту 2 вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» (далі – Ліцензійні умови), яким ліцензіатам було встановлено двохмісячний термін для приведення своєї господарської діяльності у відповідність до вимог нових Ліцензійних вимог ТОВ «Енергокапитал» не було надано жодних відомостей до органу ліцензування.

За вказаною юридичною адресою та відповідно  фактичним місцем впровадження господарської діяльності підприємства, було виявлено  відсутність даного підприємства та його посадових осіб, а також встановлено, що ТОВ «Енергокапитал» передало в користування склад та офісне приміщення для ведення господарської діяльності ТОВ «Грінпульс» згідно договору оренди від 01.04.2016 року.

Зазначена інформація підтверджується також Актом планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Державної екологічної інспекції у Київській області.

ТОВ «Енергокапитал» порушено:

вимоги частини 12 пункту 11 Ліцензійних умов, у разі планового або позапланового припинення провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) ліцензіат повинен дотримуватися плану локалізації і ліквідації аварій на об’єкті та письмово повідомляти про це органу ліцензування в день виникнення таких обставин. У разі перепрофілювання суб’єкта господарювання необхідно надати висновок державної екологічної експертизи на відповідну документацію щодо перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, не було повідомлено орган ліцензування про зупинення провадження господарської діяльності підприємства та здійснення ремонтних робіт;

вимоги частини 8 пункту 11 Ліцензійних умов в частині недотримання строку повідомлення органу ліцензування про усі зміни на підприємстві;

вимоги частин 9 та 10 пункту 11 Ліцензійних умов в частині провадження господарської діяльності в межах заявлених місць провадження діяльності та з використанням заявлених засобів провадження діяльності.

У зв’язку з вищевикладеним, Мінприроди прийнято рішення 
від 01.11.2016 № 406 про анулювання ліцензії ТОВ «Енергокапитал».