Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «Центр управління відходами»

25 Квітня 2017, 09:22

Юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 4, літ. Б, заявлене місце провадження господарської діяльності: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 16).

Ідентифікаційний код (номер) 38233759;

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація) 
від 26.03.2015.

При проведенні планової перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами встановлено наступне:

В порушення частини 5 пункту 6 Ліцензійних умов не надано відомостей про наявність дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

В порушення пункту 10 Ліцензійних умов не надано відомості щодо наявності трудових договорів укладених з працівниками підприємства.

В порушення частини першої пункту 11 Ліцензійних умов не надано матеріали ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки.

У зв’язку з виявленими порушеннями Мінприроди видано розпорядження від 31.10.2016 про усунення порушень Ліцензійних вимог.