Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «Безпечні технології утилізації»

24 Квітня 2017, 18:02

(юридична адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківськго, 45, офіс № 802, заявлене місце провадження господарської діяльності: 41100, Сумська обл, м. Шостка, 
вул. Комарова 125 А ).

Ідентифікаційний код (номер) 38513633;

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження) від 03.07.2014 № 207.

В порушення п. 2 вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 не приведено діяльність підприємства у відповідність до нових Ліцензійних умов та не було надано відповідного пакету документів до органу ліцензування у строк встановлений постановою.

В порушення вимог ч. 8 та 10 п.11 постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» (далі – Ліцензійні умови) підприємство не повідомило орган ліцензування про зміну в переліку матеріально-технічної бази у зв’язку з провадженням господарської діяльності лише на одному промисловому майданчику, так як на майданчику по вулиці Гагаріна було розміщене основне технологічне обладнання, у тому числі 10 піролізних установок, 4 абсорбери, установка нейтралізації кислот, установка «Вихрь» для знешкодження рідких горючих відходів.

В порушення вимог п. 21 Ліцензійних умов підприємство не повідомляло про зміни керівників підприємства.

Під час здійснення Мінприроди позапланових заходів контролю у 2015 році дане виробниче приміщення разом з матеріально-технічною базою на підставі договору оренди від 02.04.2012р. з ТОВ «Елга» використовувалось ТОВ «Інея» (ЄДРПОУ 36849003) , що використовується лише ТОВ «Інея», що підтверджено Актом позапланової перевірки дотримання «ТОВ Інея» вимог Ліцензійниї умов від 27.05.2015 р. № 05/15.

Встановлено аналогічні порушення вимог Ліцензійних умов, а саме відсутність припливно-витяжної вентиляції, водозабезпечення та зливовідводу. Разом з тим на території даного майданчик знаходиться велика кількість металевих діжок з невідомими та неідентифікованими відходами, чим порушено вимоги п.15 Ліцензійних вимог.

В порушення вимог ч.10 п. 11 на території промислового майданчика встановлено відсутність ряду технологічного обладнання, що були заявлені у відомості про наявність матеріально-технічної бази, що додавалась до заяви про тримання ліцензії, а саме:

три металеві контейнери, об’ємом м3;

бетонозмішувач;

три сталеві бочки об’ємами 50, 100, 210 м3 відповідно;

дробарка ИПР-350.

За юридичною адресою: м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 45 встановлено відсутність підприємства. Як було повідомлено заступником директора Юрченко О.І. підприємство знаходиться за новою адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 8, оф. № 3,згідно договору оренди від 15.06.2016р., про що орган ліцензування також не було повідомлено та не внесено зміни до реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України.

  1. Діяльність за адресою: м. Шостка, вул. Гагаріна 2, 2Б, 2В під час перевірки не проводилась у зв’язку із наявністю арешту,накладеного Ухвалою Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 08 травня 2015 року та Ухвалою Зарічного суду м. Суми від 29 липня 2015 року. Арешт на вказане майно накладено у спосіб заборони будь-яким особам укладати правочини та будь-яким чином користуватись та розпоряджатись вищевказаним майном, оглядати, переміщувати, транспортувати, а також вчиняти щодо даного майна будь-які фактичні дії поза межами кримінального провадження №12015200110000742.
  2. За інформацією, наданою Державної екологічною інспекції в Сумській області ТОВ «Безпечні технології утилізації» були укладені договори з імпортерами на здійснення операцій із збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), загальною кількістю 8 391 963 літрів. Проте відповідно до представленого держекоінспекції журналу обліку відходів з моменту укладення договору оренди з січня 2016 по липень 2016 року виробнича діяльність з оброблення, утилізації та знешкодження небезпечних відходів на виробничому майданчику за адресою м. Шостка, вул. Комарова, 125А підприємством не здійснювалась, також, в журналі містилась інформація про приймання протягом січня-липня 2016 року небезпечних відходів, які станом на 31.07.2016 року згідно даного журналу передані іншим підрядникам, але акти виконаних робіт та договори з підрядниками під час перевірки представлені не були.
  3. В порушення ч. 2 п. 6 Ліцензійних умов, серед копій документів, що дають можливість ідентифікувати матеріально-технічну базу не були представлені документи на піролізні установки (печі);
  4. В порушення вимог ч. 9 п. 6 Ліцензійних умов надана реєстрова карта об’єкта утворення, оброблення та утилізації відходів не затверджена та не зареєстрована та не відповідає вимогам наказу Мінприроди від 17.02.1999 № 41 «Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання»;
  5. Копія технологічного регламенту містить опис лише процесу поводження з відпрацьованими моторними, індустріальними оливами та їх суміші. Решта документів носила назву «проект технологічного регламенту» та була затверджена у 2014 році попереднім керівником підприємства.
  6. Копії висновків державної екологічної та санітарно-епідеміологічної експертиз, а також матеріали ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки та дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, які видані на діяльність ТОВ «Елга», у зв’язку зі зміною власника виробничого обладнання, відповідно до п.8 ст.4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» є недіючими.
  7. В порушення вимог п. 15 Ліцензійних умов Паспорти місць розміщення відходів не розроблені.
  8. В порушення вимог Закону України «Про державну екологічну експертизу» відсутні матеріали ОВНС на діяльність з поводження з небезпечними відходами для ТОВ «Безпечні технології утилізації».

У зв’язку з вищезазначеним, Мінприроди прийнято рішення 
від 28.09.2016 № 362 про анулювання ліцензії ТОВ «Безпечні технології утилізації».