Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «Баярд»

24 Квітня 2017, 15:49

Юридична адреса та фактичне місце провадження господарської діяльності.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання) 
від 16.10.2013.

Ідентифікаційний код (номер) 32479875;

ТОВ «Баярд» було проведено плановий захід контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 28.11.2016 по 02.12.2016.

При проведенні планового заходу контролю встановлено, що 
ТОВ «Баярд» здійснює поводження з небезпечними відходами шляхом збирання з водного транспорту підсланевих (трюмних) і лляльних вод, транспортування та їх передачу спеціалізованим підприємствам. Збір та транспортування відходів нафтопродуктів здійснюється теплоходом СВМ-3. Для стоянки та перекачування відходів нафтопродуктів підприємство орендує місце на причалі за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, яка не була зазначена у жодному документі, що подавалась підприємством разом із заявою про отримання ліцензії.

Згідно пункту першого постанови Кабінету Міністрів України 
від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» Ліцензійні умови не поширюються на ліцензування господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів. Таким чином, здійснювана підприємством господарська діяльність з 13.07.2016 року не є предметом регулювання даних Ліцензійних умов.

23.12.2015 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом» № 1186, що регулює провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів морським транспортом.

Окрім того перевіркою встановлено порушення ряду вимог Ліцензійних умов, невідповідність матеріально-технічної бази та відсутність частини документів дозвільного характеру, наявність яких передбачена Ліцензійними умовами та чинним законодавством.

За результатами перевірки Мінприроди прийнято рішення від 09.12.2016 № 502 про анулювання ліцензії.