Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ПП «ЕКОСТАНДАРТ-Т»

24 Квітня 2017, 17:09

Юридична адреса: 71701, Запорізька обл., 
м. Токмак, вул. Карла Лібкнехта, буд. 108; фактичне місце провадження господарської діяльності: 71702,
 Запорізька обл., Токмацький район, с. Лугівка, 
вул. Польова, буд. 3;

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація) від 08.01.2014.

Ідентифікаційний код (номер) 38813817;

ПП «ЕКОСТАНДАРТ-Т» було проведено плановий захід контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 19.12.2016 по 23.12.2016.

Заявлене фактичне місце провадження господарської діяльності: 71702, Запорізька обл., Токмацький район, с. Лугівка, вул. Польова, буд. 3. Проте представником підприємства було запропоновано до огляду виробничий майданчик, що розташовується в адміністративних межах м. Токмак Запорізької області, між вулицями Чкалова та Таврійська, а не в с. Лугівка Токмацького району, що розташоване за 5 кілометрів від м. Токмак у протилежному напрямку.

Заявлена діяльність з поводження з відходами розчинів кислот чи основ (у т.ч. відпрацьований електроліт) не проводиться та зі слів представника підприємства ніколи не проводилась.

Перевіркою встановлено численні порушення вимог Ліцензійних вимог, зміну фактичного місця провадження господарської діяльності, відсутність заявленої матеріально-технічної бази, невідповідність здійснюваної підприємством діяльності до заявленої згідно наявної ліцензії Мінприроди, а також частини документів дозвільного характеру, наявність яких передбачена вимогами Ліцензійних умов та чинного законодавства.

За результатами перевірки Мінприроди прийнято рішення від 28.12.2016 № 544про анулювання ліцензії.