Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ПП «Екологічне відновлення природного середовища»

25 Квітня 2017, 09:37

Ідентифікаційний код (номер) 361855536;

ПП «Екологічне відновлення природного середовища» (юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Очаківська, 5/6, заявлені місця провадження господарської діяльності: 09352, Київська обл., Володарський р-н, с. Матвіїха, вул. Лип’янко, 1; 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4).

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, знешкодження) від 08.06.2012.

В порушення пункту 2 вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами», яким ліцензіатам було встановлено двохмісячний строк для приведення своєї господарської діяльності у відповідність до вимог нових Ліцензійних вимог, ПП «Екологічне відновлення природного середовища» жодних відомостей до Мінприроди не надавалось.

В порушення вимог частини 1 пункту 12 Ліцензійних умов відсутня припливно-витяжна вентиляція.

В порушення вимог частини 1 пункту 16 Ліцензійних умов відсутній  автономний зливовідвід.

В порушення вимог частини 8 пункту 16 Ліцензійних умов в складському приміщенні відсутня помаркована тара, відсіки та бункери для зберігання небезпечних відходів з чітким позначенням виду відходів та їх класу небезпеки.

В порушення вимог пункту 15 Ліцензійних умов підприємством не надано паспорти місць зберігання відходів та декларацію про утворення відходів.

В порушення вимог частини 3 пункту 6 Ліцензійних умов відсутня декларація безпеки та план локалізації та ліквідації аварії на об’єкті.

В порушення вимог частини 5 пункту 6 Ліцензійних умов відсутня відомість про наявність документів дозвільного характеру у тому числі відомості про наявність дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

В порушення вимог частини 10 пункту 6 Ліцензійних умов не надано технологічний регламент підприємства.

В порушення вимог пункту 8 Ліцензійних умов не надано штатну чисельність працівників.

В порушення вимог пункту 9 Ліцензійних умов не надано відомостей щодо наявності у працівників знань з питань охорони праці.

В порушення вимог частини 1 пункту 11 Ліцензійних умов не надано матеріали ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки.

У зв’язку з виявленими порушеннями Мінприроди надано розпорядження від 25.10.2016 про усунення порушень Ліцензійних умов.