Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ПАТ «ЗМК «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

24 Квітня 2017, 17:28

Юридична адреса та фактичне місце провадження господарської діяльності: 69008, м. Запоріжжя, південне шосе, буд. 72;

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація) 
від 10.06.2013.

Ідентифікаційний код (номер) 00191230;

ПАТ «ЗМК «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» було проведено плановий захід контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 19.12.2016 по 23.12.2016.

Основним видом господарської діяльності ПАТ «ЗМК «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» є заготівля та переробка металобрухту чорних металів.

Поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація) відбувається за місцем їх утворення.

Відходи, що містять нафтопродукти, утилізуються як вторинні енергетичні ресурси, тобто для повторного використання і підтримки процесів горіння в теплових агрегатах комбінату, які служать для отримання теплової енергії і переробки сировини з отриманням кінцевих продуктів.

Перевіркою встановлено нечисленні порушення вимог Ліцензійних умов та надано Розпорядження Мінприроди щодо їх усунення.