Паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання

07 Вересня 2017, 11:11
2400000

Міністерство екології та природних ресурсів України

2401000

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

2401010

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

2401040

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

2401090

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

2401160

Збереження природно-заповідного фонду

2401270

Здійснення природоохоронних заходів

2401500

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

2401520

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

2401530

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

2401540

Розвиток електронного урядування у сфері екології та природних ресурсів

2404000

Державна служба геології та надр України

2404010

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

2404020

Розвиток мінерально-сировинної бази

2404050

Розвиток електронного урядування у сфері геологічного вивчення та використання надр

2405000

Державна екологічна інспекція України

2405010

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

2406000

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

2406010

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

2407000

Державне агентство водних ресурсів України

2407010

Керівництво та управління у сфері водного господарства

2407020

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

2407040

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

2407050

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

2407070

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

2407090

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

2407120

Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем

2407160

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколайовської області"

2407800

Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

2408000

Державне агентство України з управління зоною відчуження

2408010

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

2408040

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

2408070

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

2408080

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

2408090

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

2408110

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

2408120

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

2408130

Розвиток електронного урядування у сфері управління зоною відчуження

2408140

Реалізація державного інвестиційного проекту «Відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження»

 

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм