Результати перевірки додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами МПП «Рада»

25 Квітня 2017, 09:14

Юридична адреса: 08200, Київська область, м. Ірпінь, 
вул. Тургенівська, буд. 25, заявлене місце провадження господарської діяльності: Київська область, м. Буча, вул. Кірова, 99).

Ідентифікаційний код (номер) 13736978;

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація) від 10.06.2015.

В порушення ч.1 п. 11 Ліцензійних умов підприємством не надано матеріали ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки. Надано лист МПП «Рада» від 20.09.2016 № 1174 до ГУ Держпраці у Київській області стосовно надання інформації щодо включення об’єкту до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.

У зв’язку з виявленим Мінприроди видано розпорядження від 27.09.2016 про усунення порушень Ліцензійних умов.

 Перелік наявної матеріально-технічної бази відповідає переліку, що був заявлений у документах для отримання ліцензії.

Зазначене в Акті підтверджується фотоматеріалами.

Акт складено на 3 аркушах у двох примірниках.