Національний природний парк "Прип'ять-Стохід"
Природний заповідник "Горгани"
Національний природний парк "Джарилгацький"
Карпатський біосферний заповідник
Мезинський національний природний парк
Національний природний парк "Верховинський"
ТОВ «Вік Ойл»

ТОВ «Вік Ойл»

Юридична адреса та фактичне місце провадження господарської діяльності: 54020, м. Миколаїв, вул. Морехідна, буд. 14.

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення) від 17.11.2014.

Ідентифікаційний код (номер)31268062;

ТОВ «Вік Ойл» було проведено плановий захід контролю з додержання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у період з 05.12.2016 по 09.12.2016.

ТОВ «Вік Ойл» згідно отриманої ліцензії Мінприроди здійснює господарську діяльність із збирання, перевезення, зберігання, оброблення відходів нафтопродуктів.

Зазначена діяльність здійснюється шляхом роботи установки типу «Аква Ойл», що є власністю підприємства та яка призначена для збору та глибокої очистки нафтовмісних суднових баластних лляльних вод, які поступають з суден-збірників, яка розташована на несамохідному нафтоналивному судні «БН-40», яке пришвартоване біля нового причалу ТОВ «Порт Очаків».

Метою технологічного процесу експлуатації установки є необхідність забезпечення ступеню очистки баластних та лляльних вод до норм для скиду їх у каналізаційну мережу.

Окрім того підприємством здійснюється забезпечення нафтопродуктами суден за допомогою судна-бункеровальника «Заправник-10». Заправка дизельним паливом «Заправника-10» здійснюється на причалі № 2 ТОВ «Порт Очаків» по схемі: «автоцистерна-танк т/х «Зправник-10».

Варто зауважити, що згідно пункту першого постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» Ліцензійні умови не поширюються на ліцензування господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів. Таким чином, здійснення перевезення небезпечних відходів підприємством з 13.07.2016 року не є предметом регулювання даних Ліцензійних умов.

23.12.2015 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом» № 1186, що регулює провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів морським транспортом.

Перевіркою встановлено порушення ряду вимог Ліцензійних умов та надано Розпорядження Мінприроди щодо їх усунення.

 

Back to top