Національний природний парк "Прип'ять-Стохід"
Природний заповідник "Горгани"
Національний природний парк "Джарилгацький"
Карпатський біосферний заповідник
Мезинський національний природний парк
Національний природний парк "Верховинський"
ПП «Екологічне відновлення природного середовища»

ПП «Екологічне відновлення природного середовища» Ідентифікаційний код (номер) 361855536;

ПП «Екологічне відновлення природного середовища» (юридична адреса: 03151, м. Київ, вул. Очаківська, 5/6, заявлені місця провадження господарської діяльності: 09352, Київська обл., Володарський р-н, с. Матвіїха, вул. Лип’янко, 1; 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шлюзова, 4).

Ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, знешкодження) від 08.06.2012.

В порушення пункту 2 вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами», яким ліцензіатам було встановлено двохмісячний строк для приведення своєї господарської діяльності у відповідність до вимог нових Ліцензійних вимог, ПП «Екологічне відновлення природного середовища» жодних відомостей до Мінприроди не надавалось.

В порушення вимог частини 1 пункту 12 Ліцензійних умов відсутня припливно-витяжна вентиляція.

В порушення вимог частини 1 пункту 16 Ліцензійних умов відсутній  автономний зливовідвід.

В порушення вимог частини 8 пункту 16 Ліцензійних умов в складському приміщенні відсутня помаркована тара, відсіки та бункери для зберігання небезпечних відходів з чітким позначенням виду відходів та їх класу небезпеки.

В порушення вимог пункту 15 Ліцензійних умов підприємством не надано паспорти місць зберігання відходів та декларацію про утворення відходів.

В порушення вимог частини 3 пункту 6 Ліцензійних умов відсутня декларація безпеки та план локалізації та ліквідації аварії на об’єкті.

В порушення вимог частини 5 пункту 6 Ліцензійних умов відсутня відомість про наявність документів дозвільного характеру у тому числі відомості про наявність дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

В порушення вимог частини 10 пункту 6 Ліцензійних умов не надано технологічний регламент підприємства.

В порушення вимог пункту 8 Ліцензійних умов не надано штатну чисельність працівників.

В порушення вимог пункту 9 Ліцензійних умов не надано відомостей щодо наявності у працівників знань з питань охорони праці.

В порушення вимог частини 1 пункту 11 Ліцензійних умов не надано матеріали ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки.

У зв’язку з виявленими порушеннями Мінприроди надано розпорядження від 25.10.2016 про усунення порушень Ліцензійних умов.

Back to top